ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลเศษเหล็ก ประจำปี 2566

แชร์

ประกาศ เลขที่ 001/2566  เรื่อง การประมูลขายเศษเหล็ก ประจำปี 2566
ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประมูลเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงได้มีการคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลขายเศษเหล็ก ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประมูล 
   1. บริษัท  พี.ที.  ซัพพลาย แอนด์ โลจิสติกส์  จำกัด               
   2. บริษัท  เอดี สแคปเปอร์  จำกัด                                   
   3. บริษัท  พี เอ เค เมทัล กรุ๊ป จำกัด                                   
   4. บริษัท  สามเค รีไซเคิล  จำกัด                                  
   5. บริษัท  โฟร์ซันส์ อีสเทิร์น สตีล  จำกัด                           
   6. บริษัท   แท๊ก เฮฟวี่ เมทัล จำกัด                                    
   7. บริษัท   พีเจ เทรด เอ็นเทอไพรส์ จำกัด                           
   8. บริษัท   เอ เอ็น เค รีไซเคิล จำกัด                                    
   9. บริษัท   มิชชั่นไลน์รีไซเคิล จำกัด                                
   10. บริษัท   กิตตินันท์ สตีล  จำกัด                                  
   11. บริษัท   โอกิทานิ (ไทยแลนด์)  จำกัด                      
   12. บริษัท   เจี๋ยฮง อินเตอร์  จำกัด                                   
   13. บริษัท   ส.ปัญญารุ่งเรืองโลหะกิจ  จำกัด
 
กำหนดวันประมูล  วันที่ 19 ตุลาคม 2566  เวลา 13:30 – 15:00 น. ณ บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด  อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี
หากผู้เข้าร่วมประมูลรายใดมาหลังเวลา 13:15 น. จะถือว่าผู้นั้นขาดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประมูล

*** หมายเหตุ***
ในกรณีที่ผู้มีอำนาจไม่สามารถมาประมูลด้วยตัวเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

*** หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดของการประมูลในครั้งนี้ ***
กรุณาติดต่อ คุณพรทิพา ครองเพ็ชร (Hr.)  เบอร์โทรศัพท์ 038 485561- 64 ต่อ 325

หมายเหตุ: โปรดดาวน์โหลดเอกสารประกอบ