ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมบริจาคเงิน และขนมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2566

แชร์

บริษัทฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 โดยมอบเงินสนันสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ พร้อมมอบขนม และอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กนักเรียน  เราให้ความสำคัญและสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนรอบข้าง ทั้งทางด้านการศึกษา และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง