ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรม “เดิน-วิ่ง Mini Half Marathon Huakunchae 2023”

แชร์

บริษัทฯ  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เดิน-วิ่ง Mini Half Marathon Huakunchae 2023 ” โดยมีผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยมีระยะทาง 5 กม. และ 10 กม. และ 22 กม
รายได้จากการเข้าร่วมสมัคร นำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลหัวกุญแจ และชุมชนรอบข้าง